ឧបករណ៏ក្មេងលេង

ឧបករណ៏ក្មេងលេង

 • Add to Cart

  Battat

  កម្រាលស្នោរ-Battat Floor Tiles

  $35.00
  -ប្រភេទជ័រទន់ៗ សម្រាប់ក្រាលលើដី ឲ្យក្មេងអង្គុយលេង  -ការពារកុមារនៅពេលលេង  -មានជា ៤ បន្ទះ អាចដកចេញ ឬតបន្ថែមបាន   Battat Floor Tiles 3Years+ (BX1450Z)
  $35.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កម្រាលស្នោរ-Battat Floor Tiles 3Years+

  $35.00
  -ប្រភេទជ័រទន់ៗ សម្រាប់ក្រាលលើដី ឲ្យក្មេងអង្គុយលេង  -ការពារកុមារនៅពេលលេង  -មានជា ៤ បន្ទះ អាចដកចេញ ឬតបន្ថែមបាន   Battat Floor Tiles 3Years+ (BX1449Z)
  $35.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនឃ្មុំ-BBattat Bouncer Bumble Bee 18Months+

  $25.50
  -ឧបករណ៍ក្មេងលេង ផលិតឡើងពីជ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់  -ជ័រដែលផលិតឡើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេង  -រចនាឡើងជាមួយរូបរាងស្អាតៗ    Battat Bouncer Bumble Bee 18Months+ (BX1455Z)
  $25.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនដំរីទឹក-Battat Hippo 18Months

  $25.50
  -ឧបករណ៍ក្មេងលេង ផលិតឡើងពីជ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់  -ជ័រដែលផលិតឡើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេង  -រចនាឡើងជាមួយរូបរាងស្អាតៗ    Battat Hippo 18Months+ (BX1505Z)
  $25.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនយន្តហោះជ័រ-Battat Take-Apart Airplane 3Year+

  $19.00
  ជាប្រភេទកូនយន្តហោះជ័រ ស្រាល ងាយស្រួលលើក អាចដោះតំរៀបបាន ធ្វើអោយកុមារមានភាពវ័យឆ្លាត បង្កើនភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់សំរាប់កុមារ
  $19.00
  Add to Cart
 • កូនឡានដោលជើង-Tolo Car
  Add to Cart

  កូនឡានដោលជើង-Tolo Car

  $39.00
  -ប្រភេទកូនឡានក្មេងលេង -មានកង់រង្វិលតូចនៅពីក្រោម  -ក្មេងអាចជិះលេងដោលជើង -មានជ៍របាំងដល់ក្រោម មិនធ្វើឲ្យប៉ះជើងក្មេង -មានតែមរចនាថជាឡានប៉ូលីស 
  $39.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនឡានស្ទូច-Battat Take-Apart Crane Truck 3 Year+

  $17.50
  ជាប្រភេទកូនឡានជ័រ ស្រាល ងាយស្រួលលើក អាចដោះតំរៀបបាន ធ្វើអោយកុមារមានភាពវ័យឆ្លាត បង្កើនភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់សំរាប់កុមារ
  $17.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  តង់កុមារ-Battat Outdoor Tent 18Months+

  $37.00
  -តង់ខ្នាតតូច សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់  -ផ្តល់អារម្មណ៍ប្លែក និងអារម្មណ៍ឯករាជ្យដល់កូនៗ  -អាចឲ្យពួកគេសង់ឡើងដោយខ្លួនឯង   Battat Outdoor Tent 18Months+ (BX1602Z)
  $37.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Hikosen CARA

  តុក្កតាត្រីដូហ្វីន -CARA (V-Z14-028B)

  $26.00
  -ផលិតផលប្រទេសជប៉ុន -ពណ៍ធម្មជាតិ100%គ្មានជាតិគីមី -ផលិតចេញពីកប្បាសសុទ្ធ -សាច់ទន់ត្រជាក់មិនហុយ -ផលិតដោយដែ   តុក្កតាត្រីដូហ្វីន -CARA (V-Z14-028B)
  $26.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  បាល់ក្មេងជិះលេង-Battat Light-Up Hopping Ball 3Yars+

  $19.50
  -ជាប្រភេទបាល់សប់ខ្យល់  -ស្បែកស្វិត មិនងាយធ្លាយ -អាចឲ្យក្មេងជិះលេងបានដោយសប្បាយរីករាយ និងសុវត្ថិភាព   Battat Light-Up Hopping Ball 3Yars+ (BX1511Z)
  $19.50
  Add to Cart