ឧបករណ៏ក្មេងលេង

ឧបករណ៏ក្មេងលេង

 • Add to Cart

  Battat

  កម្រាលស្នោរ-Battat B.26 Alphabet Tutles 3Years+

  $45.00
  -ប្រភេទជ័រទន់ៗ សម្រាប់ក្រាលលើដី ឲ្យក្មេងអង្គុយលេង  -ការពារកុមារនៅពេលលេង  -មានជា 26 បន្ទះ តាមតួអក្សរអង់់គ្លេស -អាចដកចេញ ឬតបន្ថែមបាន    Battat B.26 Alphabet Tutles 3Years+ (BX1210Z)      
  $45.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កម្រាលស្នោរ-Battat Floor Tiles

  $35.00
  -ប្រភេទជ័រទន់ៗ សម្រាប់ក្រាលលើដី ឲ្យក្មេងអង្គុយលេង  -ការពារកុមារនៅពេលលេង  -មានជា ៤ បន្ទះ អាចដកចេញ ឬតបន្ថែមបាន   Battat Floor Tiles 3Years+ (BX1450Z)
  $35.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កម្រាលស្នោរ-Battat Floor Tiles 3Years+

  $35.00
  -ប្រភេទជ័រទន់ៗ សម្រាប់ក្រាលលើដី ឲ្យក្មេងអង្គុយលេង  -ការពារកុមារនៅពេលលេង  -មានជា ៤ បន្ទះ អាចដកចេញ ឬតបន្ថែមបាន   Battat Floor Tiles 3Years+ (BX1449Z)
  $35.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនឃ្មុំ-BBattat Bouncer Bumble Bee 18Months+

  $25.50
  -ឧបករណ៍ក្មេងលេង ផលិតឡើងពីជ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់  -ជ័រដែលផលិតឡើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេង  -រចនាឡើងជាមួយរូបរាងស្អាតៗ    Battat Bouncer Bumble Bee 18Months+ (BX1455Z)
  $25.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនដំរីទឹក-Battat Hippo 18Months

  $25.50
  -ឧបករណ៍ក្មេងលេង ផលិតឡើងពីជ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់  -ជ័រដែលផលិតឡើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេង  -រចនាឡើងជាមួយរូបរាងស្អាតៗ    Battat Hippo 18Months+ (BX1505Z)
  $25.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនយន្តហោះជ័រ-Battat Take-Apart Airplane 3Year+

  $19.00
  ជាប្រភេទកូនយន្តហោះជ័រ ស្រាល ងាយស្រួលលើក អាចដោះតំរៀបបាន ធ្វើអោយកុមារមានភាពវ័យឆ្លាត បង្កើនភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់សំរាប់កុមារ
  $19.00
  Add to Cart
 • កូនឡានដែក-KL-8031
  Add to Cart

  កូនឡានដែក-KL-8031

  $88.00
  ឡានសំរាប់ក្មេងជិះលេង អាចកាច់ចង្កូតបាន តូចល្មម សាកសមសំរាប់ក្មេងតូចៗ
  $88.00
  Add to Cart
 • កូនឡានដែក/8063
  Add to Cart

  កូនឡានដែក/8063

  $99.00
  ឡានសំរាប់ក្មេងជិះលេង អាចកាច់ចង្កូតបាន មានក្របាំងការពារកង់ តូចល្មម មានពីរជំរើស សាកសមសំរាប់ក្មេងតូចៗ
  $99.00
  Add to Cart
 • កូនឡានដោលជើង-Tolo Car
  Add to Cart

  កូនឡានដោលជើង-Tolo Car

  $39.00
  -ប្រភេទកូនឡានក្មេងលេង -មានកង់រង្វិលតូចនៅពីក្រោម  -ក្មេងអាចជិះលេងដោលជើង -មានជ៍របាំងដល់ក្រោម មិនធ្វើឲ្យប៉ះជើងក្មេង -មានតែមរចនាថជាឡានប៉ូលីស 
  $39.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  កូនឡានស្ទូច-Battat Take-Apart Crane Truck 3 Year+

  $17.50
  ជាប្រភេទកូនឡានជ័រ ស្រាល ងាយស្រួលលើក អាចដោះតំរៀបបាន ធ្វើអោយកុមារមានភាពវ័យឆ្លាត បង្កើនភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់សំរាប់កុមារ
  $17.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  ឈុតកៅអី-Battat B.Chairs 2pcs Set 3Years+

  $88.00
  -ឈុតកៅអី សម្រាប់កុមារ  -ងាយស្រួលសម្រាប់កុមារអង្គុយ  -សាកសមជាមួយកុមារអាយុ 3 ឆ្នាំឡើងទៅ    Battat B.Chairs 2pcs Set 3Years+ (BX1662Z)
  $88.00
  Add to Cart