ឧបករណ៏ក្មេងលេង

ឧបករណ៏ក្មេងលេង

 • Add to Cart

  Battat

  ឈុតកៅអី-Battat B.Chairs 2pcs Set 3Years+ (Green)

  $88.00
  -ឈុតកៅអី សម្រាប់កុមារ  -ងាយស្រួលសម្រាប់កុមារអង្គុយ  -សាកសមជាមួយកុមារអាយុ 3 ឆ្នាំឡើងទៅ    Battat B.Chairs 2pcs Set 3Years+ (BX1634Z)
  $88.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  ឈុតតុកៅអី-Battat Ivory Table & Mint Chair Set

  $168.00
  -ឈុតតុ និងកៅអី សម្រាប់កុមារ  -ងាយស្រួលសម្រាប់កុមារអង្គុយ  -អាចប្រើជាតុសិក្សាក៏បាន ឬតុញុំាអាហារក៏បាន    Battat Ivory Table & Mint Chair Set (BX1663Z)
  $168.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  តង់កុមារ-Battat Outdoor Tent 18Months+

  $37.00
  -តង់ខ្នាតតូច សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់  -ផ្តល់អារម្មណ៍ប្លែក និងអារម្មណ៍ឯករាជ្យដល់កូនៗ  -អាចឲ្យពួកគេសង់ឡើងដោយខ្លួនឯង   Battat Outdoor Tent 18Months+ (BX1602Z)
  $37.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Hikosen CARA

  តុក្កតាត្រីដូហ្វីន -CARA (V-Z14-028B)

  $26.00
  -ផលិតផលប្រទេសជប៉ុន -ពណ៍ធម្មជាតិ100%គ្មានជាតិគីមី -ផលិតចេញពីកប្បាសសុទ្ធ -សាច់ទន់ត្រជាក់មិនហុយ -ផលិតដោយដែ   តុក្កតាត្រីដូហ្វីន -CARA (V-Z14-028B)
  $26.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  ធ្នើរដាក់របស់របរ-Battat Storage Bin Organizer 3Years+

  $125.00
  -នេះជាប្រភេទធ្នើរ ដែលមានកំពស់ទាបល្មម សម្រាប់កុមារប្រើប្រាស់  -អាចបណ្តុះគំនិតរបស់ពួកគេ ឲ្យចេះរៀបចំ របស់របរផ្សេងៗ ឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រើប្រាស់រួច  -ការរៀបចំទៅតាមប្រភេទនៃរបស់របរទាំងនោះបាន ដោយមានប្រអប់ពណ៌ផ្សេងៗគ្នា...
  $125.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  បាល់ក្មេងជិះលេង-Battat Light-Up Hopping Ball 3Yars+

  $19.50
  -ជាប្រភេទបាល់សប់ខ្យល់  -ស្បែកស្វិត មិនងាយធ្លាយ -អាចឲ្យក្មេងជិះលេងបានដោយសប្បាយរីករាយ និងសុវត្ថិភាព   Battat Light-Up Hopping Ball 3Yars+ (BX1511Z)
  $19.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  បំពង់លូនលេង-Battat Play Tunnel 18Months+

  $32.00
  -បំពង់ក្រណាត់នេះ មានប្រវែងវែងល្មម អាចឲ្យក្មេងលូនលេងបាន-ផ្តល់អារម្មណ៍ក្លាហានដល់កុមារ Battat Play Tunnel 18Months+ (BX1600GTZ)
  $32.00
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  ផ្ទះសំរាប់តំរៀបលេងរបស់កុមារ-Battat Shape Sorter House 2Year+

  $19.50
  ស្រាល ងាយស្រួលប្តូរទីតាំង ងាយស្រួលរៀបចំទុកដាក់ មានភាពងាយស្រួលលេងសំរាប់កុមារ បង្កើនភាពរហ័ររហួន កុមារមានភាពវ័យឆ្លាត
  $19.50
  Add to Cart
 • Add to Cart

  Battat

  ឧបករណ៍តំរៀបលេងរបស់ក្មេង-Battat Sort & Stack 18month +

  $9.90
  ជាឧបករណ៍​សំរាប់តំរៀបជាថ្នាក់ៗ ជួយបង្កើនភាពវ័យឆ្លាតរបស់កុមារ អាចលេងបានច្រើនរបៀប ធ្វើអោយកុមារមានភាពរហ័សរហួន ធ្វើអោយកុមារមានការចងចាំបានល្អ
  $9.90
  Add to Cart