៤ ចំណុចនៅពេលព្រឹកមុនពេលកូនទៅសាលារៀន

៤ ចំណុចនៅពេលព្រឹកមុនពេលកូនទៅសាលារៀន

នៅពេលដែលកូនៗរបស់លោកអ្នកនៅតូច ពួកគេត្រូវការគេងច្រើន ហើយនៅមិនទាន់បានដឹងរឿងអ្វីដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើនោះទេ ។ ហើយមួវិញទៀត ខណៈពេលដែលពេលព្រឹកអាចនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវរៀបចំ ទាំងការត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើការងារ និងរៀបចំអោយកូនទៅសាលា នេះហើយជាបញ្ហាដ៏ប្រឈមមួយសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូន និងគ្រួសារទាំងមូល ។ ដូច្នេះសូមពិចារណាចំណុចទាំង ៤ នៅខាងក្រោមដើម្បីអោយអោយលោកអ្នកកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ គ៏ដូចជាភាពងាយស្រួលនៅពេលព្រឹកមុនពេលទៅសាលា។

១.ទម្លាប់អោយកូនភ្ញាក់ពីគេងទាន់ពេលៈរឿងមួយដែលល្អនោះគឺកុំទម្លាប់ដាស់ដំណេកគាត់ ដាក់ម៉ោងរោទ៍ ធ្វើបែបនេះមិនមែនរឿងមិនល្អនោះទេ តែព្យាយាមអោយកូនមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងក្នុងការងើបពីគេងដើម្បីរៀបចំខ្លួន

២.ត្រៀមទុកជាមុនក្នុងនៅពេលយប់ៈ មិនមែនមានន័យពួកគាត់(កូន)មិនាបានរៀបពីសម្ភារៈសិក្សាពីល្ងាចនោះទេ តែផ្ទុយទៅវិញឪពុកម្តាយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាអោយកូនចេះរៀបចំផែនការនៅពេលល្ងាចអោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងល្អិតល្អន់ ពីព្រោះមិនអាចយឺតយ៉ាវនៅពេលបានឡើយ

 

កាតាប -CARA (V-KBG06-007-08)កាបូបដៃ -CARA (V-Z17-005)

កាបូប-bag-CARA (J-Z16-121)កាបូបកុមារ-CARA  (VBG13-011)

៣.គិតជាមុនថាៈ ពេលព្រឹកមានអ្វីខ្លះធ្វើ និងអ្វីខ្លះរៀបចំដែលជាទម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយស្ទើរតែកូនៗគ្រប់គ្នាមានទម្លាប់នៅពេលព្រឹកប្លែកៗ ដូចជាៈខ្លះទទួលទានតែទឹក គុយទាវ កាហ្វេ អានអ្វីដែលបំផុសគំនិត និងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀត។ មួយវិញទៀតបើយោងតាមលោក Claire Diaz Ortizអ្នកជំនាញខាងផលិតភាព និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Design Todayបានឱ្យដឹងថាអ្វីដែលល្អបំផុតដែលឪពុកម្តាយអាចធ្វើដើម្បីឱ្យមានប្រយោជន៍នោះគឺបង្កើតទម្លាប់ព្រឹកដ៏ល្អរបស់អ្នកដើម្បីជាគំរូដល់កូន ។

៤.ផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសៈ -បង្កើតសកម្មភាពដែលកូនចូលចិត្តធ្វើ

-ស្តាប់កូនអោយបានច្រើននូវហេតុផលដែលសមស្រប

-រលឹកគោលបំណងសំខាន់ៗមុនពេលទៅសាលា

Image result for kid prepare bag at night before  to school

ទោះបីជាមានទម្លាប់ព្រឹកមួយដែលដំណើរការល្អសម្រាប់កូនគ្រប់រូបក៏ដោយក៏មានធាតុផ្សំសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឱ្យទម្លាប់ពេលព្រឹកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ សូមមកកាន់ហាងរបស់យើងផ្ទាល់ ដើម្បីស្វែងយល់អោយកាន់តែច្បាស់អំពីទំនិញជាង ១ម៉ឺនមុខ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អោយកូនកាន់តែមានប្រសិទញធភាព។

7th Sep 2018 Horm Sokny(SN)@babyoutlet

Recent Posts