ខោទឹកនោមទារក-Huggies Newborn2 60p (1x6)

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
8935107200317
$4.50

Description

-ផលិតផលប្រទេសអាមេរិក

-ខោទឹកនោមជក់ទឹកបានល្អ 

-ការពារមិនឲ្យទឹកនោមរលាកស្បែក

-ចង្កេះខោមិនរឹប មិនស្កៀបសាច់ក្មេង

-មិនកើតមានកន្ទួលរមាស់

-សំរាប់ទារកទើបនឹងកើត

 

Huggies Newborn2 60p (1x6)

View AllClose

0 Reviews

View AllClose