ខោទឹកនោម-Huggies Pants XL38Boy 12-17kg (1x3)

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
8801166307062
$13.00

Description

-ផលិតផលប្រទេសអាមេរិក

-ខោទឹកនោមជក់ទឹកបានល្អ 

-ការពារមិនឲ្យទឹកនោមរលាកស្បែក

-ចង្កេះខោមិនរឹប មិនស្កៀបសាច់ក្មេង

-មិនកើតមានកន្ទួលរមាស់

-មាន38ខោ សំរាប់ក្មេងប្រុស

-ទំហំ XL

 

Huggies Pants XL38Boy 12-17kg (1x3)

View AllClose

0 Reviews

View AllClose