ក្បាលប្ដូរចេញមធ្យម-Teat-Hegen Teat Medium Flow 2-pack

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
8886476115019
$9.80

Description

  • ផលិតពី PPSU លំដាប់ខ្ពស់បំផុត
  • គ្រាន់តែសង្កត់ដើម្បីបិទ កាច់ដើម្បីបើក (PCTOTM)
  • ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
  • ធន់នឹងការប៉ះទង្គិច
  • អាចលាងសំអាតដោយប្រើម៉ាស៊ីនលាង (ធ្នើរខាងលើ)
  • ទទួលស្គាល់ដោយ NSF
  • ស្វិត រឹង និងធន់

 


Hegen Teat Medium Flow 2-pack (1x6)
View AllClose

0 Reviews

View AllClose